Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, oddzielone od patrzącego parapetem, w owalnej ramie, którą obiega napis SIGISMUNDUS III. D.G. REX POL. M. DUX LIT. RUSS. PRUS. MAS. SAMO. LIV. NON SUEC. GOT. VAND. HAER. REX. Owal, na tle prostokątnej płyciny, osadzony w architektonicznym obramieniu z kolumnami, na którego wysokim cokole sześciowiersz łaciński Dum ME Sarmaticis, natum genitrice Polona, Applicuit sceptris ridens Fortuna, paternis Excido, pontificum SIGEMUDUS jussa secutus, Atq. locum Patruo cedo, cui Fata dederunt. Discite promissis, Reges, et discite pactis. Stare, nec expediat patrias contemnere leges. W dolnym prawym rogu podpis I.L. Gotfr. Król w koronkowej kryzie, w zbroi płytowej z wyeksponowanymi skrzydełkami, których krawędzie wycięte są w zęby. Popiersie zdobione jest łańcuchem orderu Złotego Runa. 

 

Wymiar ryciny: 270x174 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

 

Rycina wymieniona w katalogu Kraszewskiego, Hutten-Czapskiego, Rosińskiego, Wrotnowskiej.

Nr katalogowy 001

 

 

 

Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, oddzielone od patrzącego parapetem, w owalnej ramie, którą obiega napis SIGISMUNDUS III. D.G. REX POL. M. DUX LIT. RUSS. PRUS. MAS. SAMO. LIV. NON SUEC. GOT. VAND. HAER. REX. Owal, na tle prostokątnej płyciny, osadzony w architektonicznym obramieniu z kolumnami, na którego wysokim cokole sześciowiersz łaciński Dum ME Sarmaticis, natum genitrice Polona, Applicuit sceptris ridens Fortuna, paternis Excido, pontificum SIGEMUDUS jussa secutus, Atq. locum Patruo cedo, cui Fata dederunt. Discite promissis, Reges, et discite pactis. Stare, nec expediat patrias contemnere leges. W dolnym prawym rogu podpis I.L. Gotfr. Król w koronkowej kryzie, w zbroi płytowej z wyeksponowanymi skrzydełkami, których krawędzie wycięte są w zęby. Popiersie zdobione jest łańcuchem orderu Złotego Runa. 

 

Wymiar ryciny: 270x174 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

 

Rycina wymieniona w katalogu Kraszewskiego, Hutten-Czapskiego, Rosińskiego, Wrotnowskiej.

Nr katalogowy 001

 

 

 

Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, oddzielone od patrzącego parapetem, w owalnej ramie, którą obiega napis SIGISMVNDVS III. D.G. POLONIAE REX.  MAGNVS - DVX LITHAvNIAE. RVSS. PRVS. etc. DVX. Owal na tle prostokątnej płyciny osadzony na cokole z napisem Sigismundus de III. by der Gratien Gods Coninck van Polen. Groothertoch in de Litthau. Hertoch van Russen Pruissen etc. Król w koronkowej kryzie, w zbroi płytowej. Skrzydełko z krawędzią zdobioną rytowaną floraturą. Popiersie zdobione jest orderem Złotego Runa zawieszonym na cienkim łańcuszku. Na takim samym łańcuszku zawieszony jest owalny medalion. Tułów opasany jest wstęgą dowódcy z widoczną częściowo kokardą na którą nasunięto pierścień. Portret ujęty w prostokątne obramienie na tle laurowych festonów, z panopliami po bokach i u dołu.

 

Wymiar ryciny: 245x172 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

Datowanie: 1625

Pochodzi z: Nicolaes de Clerck. Princelyck Cabinet. Verthoonende t'Leven afcomste ende afbeeldingen, der voornaemste Vorste Princen, Graven en Heeren van Europa, jegenwoordig regierende. Mitsgaders ... versament, door wijlen N. de Clerck, Delft 1625. 

 

Rycina wymieniona w katalogu Kraszewskiego, Hutten-Czapskiego.

Nr katalogowy 002

Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, oddzielone od patrzącego parapetem, w owalnej ramie, którą obiega napis SIGISMVNDVS III. D.G. POLONIAE REX.  MAGNVS - DVX LITHAvNIAE. RVSS. PRVS. etc. DVX. Owal na tle prostokątnej płyciny osadzony na cokole z napisem Sigismundus de III. by der Gratien Gods Coninck van Polen. Groothertoch in de Litthau. Hertoch van Russen Pruissen etc. Król w koronkowej kryzie, w zbroi płytowej. Skrzydełko z krawędzią zdobioną rytowaną floraturą. Popiersie zdobione jest orderem Złotego Runa zawieszonym na cienkim łańcuszku. Na takim samym łańcuszku zawieszony jest owalny medalion. Tułów opasany jest wstęgą dowódcy z widoczną częściowo kokardą na którą nasunięto pierścień. Portret ujęty w prostokątne obramienie na tle laurowych festonów, z panopliami po bokach i u dołu.

 

Wymiar ryciny: 245x172 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

Datowanie: 1625

Pochodzi z: Nicolaes de Clerck. Princelyck Cabinet. Verthoonende t'Leven afcomste ende afbeeldingen, der voornaemste Vorste Princen, Graven en Heeren van Europa, jegenwoordig regierende. Mitsgaders ... versament, door wijlen N. de Clerck, Delft 1625. 

 

Rycina wymieniona w katalogu Kraszewskiego, Hutten-Czapskiego. 

Nr katalogowy 002

Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, w zboi płytowej z wyeksponowanym prawym skrzydełkiem i wykładanym koronkowym kołnierzem. Popiersie zdobione jest łańcuchem orderu Złotego Runa i opasane szarfą przechodzącą przez prawe ramie. Wizerunek umieszczony jest na tle prostokątnej płyciny. Powyżej fragment rollwerkowego obramienia, załoniętego wzorzystymi kotarami, podpiętymi po bokach. U dołu gałązki laurowe i palmowe, poniżej których rozpięta jest draperia z kwiatowymi rozetami umieszczonymi w rogach. Na draperii umieszczony napis SIGISMONDO TERZIO RE DI POLONIA GRAN DUCA DI LITUANIA &. W dolnym prawym rogu podpis M(athias) Van Sommeren (Somer) F(ecit). 

 

Wymiar ryciny: 235x153 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

Datowanie: 1672

Pochodzi z: Gualdo-Priorato Galeazzo. Historia di Ferdinando Terzo Imperatore. Descrita ... In Vienna D'Avstria M D C. LXXII. 

 

Rycina wymieniona w katalogu Hutten-Czapskiego, Rosińskiego, Wrotnowskiej.

Nr katalogowy 003

 
Portret Zygmunta III Wazy

 

Popiersie króla 3/4 w prawo, w zboi płytowej z wyeksponowanym prawym skrzydełkiem i wykładanym koronkowym kołnierzem. Popiersie zdobione jest łańcuchem orderu Złotego Runa i opasane szarfą przechodzącą przez prawe ramie. Wizerunek umieszczony jest na tle prostokątnej płyciny. Powyżej fragment rollwerkowego obramienia, załoniętego wzorzystymi kotarami, podpiętymi po bokach. U dołu gałązki laurowe i palmowe, poniżej których rozpięta jest draperia z kwiatowymi rozetami umieszczonymi w rogach. Na draperii umieszczony napis SIGISMONDO TERZIO RE DI POLONIA GRAN DUCA DI LITUANIA &. W dolnym prawym rogu podpis M(athias) Van Sommeren (Somer) F(ecit). 

 

Wymiar ryciny: 235x153 mm.

Technika: miedzioryt.

Papier z filigranem z 1 poł. XVII wieku.

Datowanie: 1672

Pochodzi z: Gualdo-Priorato Galeazzo. Historia di Ferdinando Terzo Imperatore. Descrita ... In Vienna D'Avstria M D C. LXXII. 

 

Rycina wymieniona w katalogu Hutten-Czapskiego, Rosińskiego, Wrotnowskiej.

Nr katalogowy 003