Podręcznik Użytkownika 

 

Podręcznik użytkownika zawiera niezbędny zakres informacji pozwalający swobodnie poruszać się po serwisie. Został podzielony na sześć rozdziałów, każdy odpowiada jednemu tytułowi umieszczonemu na głównej listwie. Najwygodniejszą formą nawigacji jest myszka, a w przypadki telefonu czy tabletu poruszanie się za pomocą klawiatury nie jest trudne. 

 

 

 

Literatura

 

Przypisy literaturowe są trojakiego rodzaju: Zbiory (monety odnotowane w zbiorach muzealnych), Katalogi (monety opisane w katalogach aukcyjnych wraz ze zdjęciem), e-Aukcje (aukcje internetowe domów aukcyjnych). W przypisach katalogowych ujętych w nawiasy, na pierwszym miejscu podany jest numer aukcji, a następnie pozycje pod jaką figuruje dana odmiana monety. 

 

W przypisach literaturowych używane są skróty domów aukcyjnych, muzeów i towarzystw naukowych: WCN- Warszawskie Centrum Numizmatyczne, GNDM- Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak, Niemczyk- Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk (Paweł Niemczyk), GGN- Gdański Gabinet Numizmatyczny Adam Suchanek, PGN- Podlaski Gabinet Numizmatyczny Marek Melcer, PDA- Poznański Dom Aukcyjny Sergiusz Sztube, WDA- Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik, ADJ- Antykwariat Dawid Janas, Numedux- NumEduX Krzysztof Łukasik, PTN- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, MNW- Muzeum Narodowe w Warszawie.