Mowy sejmowe uporządkowane są alfabetycznie według autorów, a w przypadku druków anonimowych według pierwszego słowa tytułu z pominięciem przedimków. Tytuły mów sejmowych jednego autora są ułożone alfabetycznie. Różne wydania tego samego druku mają zachowaną kolejność chronologiczną i alfabetyczną, w odniesieniu do daty i miejsca wydania. 

 

Liczba rekordów 3